ไตรอาศัย สีพระราชทาน
ไตรอาศัย สีส้มทอง
ไตรอาศัย สีพระกรักกลาง
ไตรอาศัย สีกรักแดง
ไตรอาศัย สีแก่น

ไตรอาศัย

เลือกสีผ้าไตร

เลือกขนาด

ราคาผ้าไตร

1,290 บาท

1,340 บาท

1,400 บาท

1,450 บาท

1,550 บาท

รับประกันสินค้าทุกชิ้น สั่งซื้อเลย !!!

สินค้าที่แนะนำ

ไตรอาศัย สีพระราชทาน

ผ้าไตรอาศัย

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 9 ขันธ์ 1 ชั้น

ผ้าไตรสีแก่น

ไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น

รัดเอวผ้าสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ผ้า

รัดเอวไนลอนสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ไนลอน

ติดต่อร้าน

ในการเลือกซื้อผ้าไตรจีรนั้นเราต้องทราบว่าพระภิกษุท่านมีความสูงเท่าไหร่

  • พระภิกษุที่สูงไม่เกิน 160 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 1.80 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 160 – 170 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 1.90 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 170 – 180 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 2.00 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 180 ซม.ขึ้นไปหรือมีรูปร่างสูงใหญ่ ควรใช้ขนาดความสูง 2.10 เมตร

หากท่านต้องการเลือกซื้อผ้าไตรจีวรมาถวายแก่พระภิกษุโดยไม่เจาะจง ขอแนะนำให้ท่านเลือกซื้อผ้าไตรจีวรขนาดความสูง 1.9-2.0 เมตร เป็นมาตรฐานทั่วไปแก่พระภิกษุสงฆ์

รัตนพัสตร์ ศูนย์จำหน่ายเครื่องบริขาร สำหรับพระสงฆ์
สินค้าคัดเกรดคุณภาพ