ผ้าไตรสีพระราชทาน
ผ้าไตรสีส้มทอง
ผ้าไตรสีส้มแดง
ผ้าไตรสีกรักดำ
ผ้าไตรสีกรักกลาง
ผ้าไตรสีกรักแดง
ผ้าไตรสีแก่น

ไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น ผ้ามิสลิน

เลือกสีผ้าไตร

เลือกขนาด

ราคาผ้าไตร

3,200 บาท

3,300 บาท

3,400 บาท

3,500 บาท

3,600 บาท

สินค้าที่แนะนำ

ไตรอาศัย สีพระราชทาน

ผ้าไตรอาศัย

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 9 ขันธ์ 1 ชั้น

ผ้าไตรสีแก่น

ไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น

รัดเอวผ้าสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ผ้า

รัดเอวไนลอนสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ไนลอน

ติดต่อร้าน

อธิบายผ้าไตร

ในการเลือกซื้อผ้าไตรจีรนั้นเราต้องทราบว่าพระภิกษุท่านมีความสูงเท่าไหร่

  • พระภิกษุที่สูงไม่เกิน 160 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 1.80 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 160 – 170 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 1.90 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 170 – 180 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 2.00 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 180 ซม.ขึ้นไปหรือมีรูปร่างสูงใหญ่ ควรใช้ขนาดความสูง 2.10 เมตร

หากท่านต้องการเลือกซื้อผ้าไตรจีวรมาถวายแก่พระภิกษุโดยไม่เจาะจง ขอแนะนำให้ท่านเลือกซื้อผ้าไตรจีวรขนาดความสูง 1.9-2.0 เมตร เป็นมาตรฐานทั่วไปแก่พระภิกษุสงฆ์

รัตนพัสตร์ ศูนย์จำหน่ายเครื่องบริขาร สำหรับพระสงฆ์
สินค้าคัดเกรดคุณภาพ