อังสะสีพระราชทาน
อังสะสีส้มทอง
อังสะสีส้มแดง
อังสะสีกรักดำ
อังสะสีกรักกลาง
อังสะสีกรักแดง
อังสะสีแก่น

อังสะ

เลือกสีผ้าไตร

เลือกขนาด

ราคาผ้าไตร

120 บาท

120 บาท

130 บาท

140 บาท

150 บาท

200 บาท

220 บาท

รับประกันสินค้าทุกชิ้น สั่งซื้อเลย !!!

สินค้าที่แนะนำ

ไตรอาศัย สีพระราชทาน

ผ้าไตรอาศัย

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 9 ขันธ์ 1 ชั้น

ผ้าไตรสีแก่น

ไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น

รัดเอวผ้าสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ผ้า

รัดเอวไนลอนสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ไนลอน

ติดต่อร้าน

รัตนพัสตร์ ศูนย์จำหน่ายเครื่องบริขาร สำหรับพระสงฆ์
สินค้าคัดเกรดคุณภาพ