สังฆาฏิสีพระราชทาน
สังฆาฏิสีส้มทอง
สังฆาฏิสีส้มแดง
สังฆาฏิสีกรักดำ
สังฆาฏิสีกรักกลาง
สังฆาฏิสีกรักแดง
สังฆาฏิสีแก่น

สังฆาฏิ 9 ขันธ์ 2 ชั้น ผ้ามิสลิน

เลือกสีสังฆาฏิ

เลือกขนาด

ราคา

1,600 บาท

1,650 บาท

1,700 บาท

1,750 บาท

1,800 บาท

รับประกันสินค้าทุกชิ้น สั่งซื้อเลย !!!

สินค้าที่แนะนำ

ไตรอาศัย สีพระราชทาน

ผ้าไตรอาศัย

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 9 ขันธ์ 1 ชั้น

ผ้าไตรสีแก่น

ไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น

รัดเอวผ้าสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ผ้า

รัดเอวไนลอนสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ไนลอน

ติดต่อร้าน

ในการเลือกซื้อผ้าไตรจีรนั้นเราต้องทราบว่าพระภิกษุท่านมีความสูงเท่าไหร่

  • พระภิกษุที่สูงไม่เกิน 160 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 1.80 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 160 – 170 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 1.90 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 170 – 180 ซม. ควรใช้ขนาดความสูง 2.00 เมตร
  • พระภิกษุที่สูง 180 ซม.ขึ้นไปหรือมีรูปร่างสูงใหญ่ ควรใช้ขนาดความสูง 2.10 เมตร

หากท่านต้องการเลือกซื้อผ้าไตรจีวรมาถวายแก่พระภิกษุโดยไม่เจาะจง ขอแนะนำให้ท่านเลือกซื้อผ้าไตรจีวรขนาดความสูง 1.9-2.0 เมตร เป็นมาตรฐานทั่วไปแก่พระภิกษุสงฆ์

รัตนพัสตร์ ศูนย์จำหน่ายเครื่องบริขาร สำหรับพระสงฆ์
สินค้าคัดเกรดคุณภาพ