ผ้าไตรครองสีพระราชทาน

❖ ผ้าไตรครอง 9 ขันธ์ 1 ชั้น

เลือกชนิดผ้า

❖ ผ้าไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น

เลือกชนิดผ้า

ผ้าไตรครองสีกรักกลาง