ผ้าไตรครองสีพระราชทาน

❖ ผ้าไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น

เลือกชนิดผ้า