รัดเอวผ้าสีพระราชทาน
รัดเอวผ้าสีส้มทอง
รัดเอวผ้าสีส้มแดง
รัดเอวผ้าสีกรักดำ
รัดเอวผ้าสีกรักกลาง
รัดเอวผ้าสีกรักแดง
รัดเอวผ้าสีแก่น

ประคตรัดเอว ผ้า

เลือกสี

ราคา

100 บาท

รับประกันสินค้าทุกชิ้น สั่งซื้อเลย !!!

สินค้าที่แนะนำ

ไตรอาศัย สีพระราชทาน

ผ้าไตรอาศัย

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 9 ขันธ์ 1 ชั้น

ผ้าไตรสีแก่น

ไตรครอง 9 ขันธ์ 2 ชั้น

ผ้าไตรสีพระราชทาน

ไตรครอง 5 ขันธ์ 1 ชั้น

รัดเอวผ้าสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ผ้า

รัดเอวไนลอนสีพระราชทาน

ประคตรัดเอว ไนลอน

ติดต่อร้าน

รัตนพัสตร์ ศูนย์จำหน่ายเครื่องบริขาร สำหรับพระสงฆ์
สินค้าคัดเกรดคุณภาพ