❖ เลือกสินค้าที่ต้องการ ❖

1. ทำการจดบันทึก หมายเลขคำสั่งซื้อของท่าน

2. ทำการชำระเงิน

3. แจ้งชำระเงินผ่านทาง ไลน์

ทีมงานรัตนพัสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้สินค้า และบริการของเรา

เราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งในเลือกใช้สินค้าของรัตนพัสตร์ พวกเราเน้นคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นการส่งต่อให้กับพระพุทธศาสนาที่เราเคารพและนับถือต่อไป หลังจากนี้ทีมงานขออนุโมทนาในทุกๆ การสั่งซื้อ และขอให้ลูกค้าทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดี มีความสุขตลอดไป สาธุ

แจ้งชำระเงิน

หมายเลขการสั่งซื้อ*

จำนวนเงินที่โอน*

ธนาคารที่โอนเงิน*

ธนาคารต้นทางที่โอนเงิน*

หลักฐานการโอน*

การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

แจ้งโอนเงิน